Prácu hľadajú

  Pozícia: Stavebno-technická podpora a poradenstvo
  Región:
  Kontakt: 0902/ 970 256
  Popis: Činnosť PAP SK, s.r.o. je zameraná na stavebno-technickú podporu a poradenstvo. Rozsah možnej spolupráce je rozsiahly – od vybavenia úradných dokladov, cez prípadnú koordináciu pri spracovaní projektových podkladov investičného zámeru a spracovania rozpočtových podkladov až k podpore pri realizácii s odovzdaním zrealizovaného diela a prípravou podkladov pre kolaudáciu.